Het uitschrijven van een plan waar je organisatie met z’n product en/of dienst nu voor staat, door marketeers omschreven als ‘het businessmodel’, is in eerste instantie bedoeld om meer duidelijkheid te scheppen voor iedereen binnen je organisatie.

Het duidelijk in kaart of in beeld brengen van dit businessmodel is vooral noodzakelijk bij startende ondernemingen. Ook bij ondernemingen die te maken krijgen met zogenaamde groeipijnen, is het belangrijk dat de neuzen steeds in dezelfde richting (mee)denken en werken.
Het businessmodel is steeds je leidraad en bestaat uit je: missie, visie, strategie en waarden.

Het gezamenlijk uitdragen van één en hetzelfde businessmodel voor je organisatie wordt cruciaal wanneer ook anderen starten met hun eigen communicatie. Vandaar ook de toevoeging van ‘interne marketing‘, om een duidelijk kader te kunnen scheppen voor het nieuw communicatiemodel binnen je organisatie.