De indeling van je website moet zo opgebouwd zijn dat hier alle meerwaarden uit je businessmodel aan bod komen. Liefst in de juiste volgorde, zodat je bezoeker het volledige verhaal en dus ook het volledige aanbod mee krijgt.

Dit platform moet je potentiële klant meer vertrouwen en zekerheid geven. Al je waarden moet je verkondigen zijnde als ‘echt‘ en dus waarmaken. En hier heb je de mogelijkheid om de waarden extra kracht bij te zetten door ze op het internet openbaar te maken voor iedereen.

Internet is informatie

Men gaat enkel naar je website indien men op zoek is naar meer informatie over je product. De inhoud moet dus voornamelijk bestaan uit alle bijkomende informatie over je aanbod. De lengte ervan, of de grootte van je website, is onbeperkt.

Backstage
Alle meerwaarden worden uitgedragen door de eigen toegevoegde waarden van je organisatie. En hier kan je ze visueel maken. Zij die in je organisatie de meerwaarden mee uitdragen mogen zelfs fysiek in beeld komen. Het geeft nog meer vertrouwen als men op de meerwaarde ook een gezicht kan plakken. Ook zoekt men eenmaal niet graag naar informatie. Het is belangrijk dat je klant bij iemand terecht kan die de vragen rechtstreeks en met kennis van zaken kan beantwoorden. Het gezicht mag zelfs een groep of een illustratie zijn van het type persoon dat mee instaat voor het behoud van die waarde.
Concreet dien je al je experten binnen je organisatie op één of andere manier ook visueel weer te geven. Laat hen hier de meerwaarden verkondigen door zelf over hun toegevoegde waarde te getuigen. Met vanzelfsprekend enkel de directe contactgegevens.

Niet dadelijk verkopen maar eerst adviseren

Je website is geen promotiefolder. Je verkoopt door advies te geven. Je adviseurs zijn diezelfde experten als zij die mee instaan voor de kwaliteit van het product. Des te meer adviseurs je aanreikt, des te groter je product wordt. Een groter product geeft een grotere prijswaarde. Of beter gezegd, verantwoordt net de prijszetting die zodanig ook meer als ‘eerlijk’ overkomt.

De kunst is echter om met de vele informatie ook niet te overweldigend te zijn, waardoor men door de vele bomen het bos niet meer zou zien staan. De oefening wordt er niet makkelijker op als je elke pagina toch beter ook zo minimalistisch mogelijk moet weergeven om juist duidelijk te blijven communiceren.
Laat je begeleiden door een expert om een structuur op te zetten voor je website, die je lezer hierin navigeert op een zo natuurlijk mogelijke wijze.