Creëer de mogelijkheid dat je medewerkers, zelfs van op de werkvloer, continue meewerken aan een betere communicatie van je product en/of dienst.

Beter communiceren met eigen middelen

Het overbrengen of het communiceren van de meerwaarden van je product moet door je klant ook als ‘echt‘ worden waargenomen. Je communicatie naar je doelgroep toe loopt daarom best zo natuurlijk mogelijk. Dit model kan en mag je achteraf ook niet gaan ‘verpakken‘. Wel zal dit proces eerder leiden naar een nieuwe organisatiestructuur, hetgeen je vanaf de start in goede banen moet leiden.

De volgende 10 stappen kunnen je hierbij helpen:

Stap 1: doorlichten van het businessmodel
Analyseer welke waarden uit je businessmodel zeker gebruikt moeten gaan worden voor zowel de interne als de externe communicatie.

Stap 2: waarde visualiseren
Met de hulp van een interne marketing kan je een duidelijk totaalbeeld vormen van al je waarden binnen je organisatie. Dit beeld mag men overal visueel zien in je organisatie en mag door iedereen ook gebruikt worden. Hiermee zorg je ervoor dat de waarden steeds uniform door de personeelsleden mee uitgedragen kunnen worden.

Stap 3: waarden mee uitdragen
Iedereen met toegevoegde waarden in je organisatie, die in contact kan komen met de klant, moet deze waarden ook zelf mee uitdragen en moet je aanzien als meerwaarden van het product en/of dienst.

Stap 4: komen tot een marketingplan
Analyseer welke meerwaarden op dit moment, volgens de trends en actualiteit, het best gebruikt kunnen worden in je communicatieproces.

Stap 5: waken over het communicatieplan
De inhoud van alle commerciële communicatie mag voortaan alleen deze op voorhand bepaalde waarden bevatten. Voorzie hiervoor in je organisatie de nodige standaard modellen.

Stap 6: het openstellen van de communicatiekanalen
Betrek je personeel bij de opzet van de campagne en geef ze de nodige toegang tot de social media platformen, zodat zij het primaire communicatiekanaal zijn.

Stap 7: content marketing
Maak personeelsleden ook verantwoordelijk voor het behoud van deze (toegevoegde) waarden en laat hen hiervoor continue inhoud creëren. Dit eigen beeldmateriaal kan je later gebruiken in de communicatie.

Stap 8: positie op de markt verstevigen
Overkoepelend over de verschillende divisies heen, werkgroepen oprichten om steeds op zoek te gaan naar nieuwe oplossingen en zo te blijven innoveren.

Stap 9: creative marketing
Nieuwe elementen dadelijk en creatief communiceren naar de doelgroep toe. Wel moet je dergelijke communicatie in meerdere fases kort opvolgen en indien nodig natuurlijk ook dadelijk bijsturen.

Stap 10: marktanalyse
De nieuwe communicatie steeds analyseren met de reacties van de klant om te komen tot nieuwe waarden. Eventueel het bestaand businessmodel bijsturen met unieke waarden, die je vervolgens kunt gaan gebruiken in meer professionele communicatie.