‘Toegevoegde waarden’: kenmerk en competenties die aanwezig zijn binnen je organisatie en (als extra service) toegevoegd worden aan je product.

Al je toegevoegde waarden die je meegeeft aan je product moeten ‘echt’ zijn. Eens deze zijn gecommuniceerd naar je klant toe, moet je deze waarden dus ook daadwerkelijk gaan waarmaken. Liegen, overdrijven of verdoezelen is door de transparante en open markt voortaan uitgesloten.

De toegevoegde waarden horen ook een meerwaarde te zijn voor je product. Dit wil zeggen dat ze het product zelf ook effectief beter maken. Vermijd daarom zogenaamde extra’s die niet tot je kernactiviteit of businessmodel horen.

Iedereen binnen je organisatie hoort één of meerdere toegevoegde waarden te hebben voor je organisatie. Personeelsleden die geen toegevoegde waarden hebben, hebben in de praktijk ook geen verantwoordelijkheid naar de klant toe.

Expertise leidt tot een Unique Selling Point.

Dankzij meer gespecialiseerd personeel kom je ook tot meer unieke waarden. Des te meer uniek je waarde is, des te kleiner je concurrentie. Deze unieke waarden snel en dus direct communiceren kunnen je een grote voorsprong geven op je concurrent. En zo zwem je naar de blauwe zee.

Je kan binnen je organisatie ook effectief unieke waarden gaan ontwikkelen. Dit vereist wel een structurele aanpassing binnen je organisatie, waarbij er een continue overleg moet zijn tussen de verschillende divisies. Naar het model ‘holacratie‘. De eilandjes tussen de verschillende afdelingen verdwijnen. De ene divisie versterkt automatisch de andere divisie. Sterke divisies behouden makkelijker de meerwaarden in je organisatie.