Je ‘interne marketing’ zorgt ervoor dat de waarden van je organisatie ook steeds gecommuniceerd worden naar je verschillende diensten en zichtbaar blijven in al je producten

Je kan best een marketingplan opstellen per productgroep en dat op geregelde tijdstippen laten bijschaven door het marketing en HR management. Om te zorgen dat het plan straks ook uitgevoerd kan en zal worden door heel je organisatie, dien je dit eerst voor je interne organisatie uit te tekenen.

Om de ‘interne marketing’ voor je organisatie uit te schrijven kan je gebruik maken van onderstaande vragenlijst:

  • Wat zijn onze belangrijkste waarden naar de buitenwereld toe?
  • Spreken onze waarden de juiste doelgroepen aan?
  • Hoe verschillen deze per doelgroep?
  • Hoe worden onze waarden vertaald naar onze producten toe?
  • Welke waarden zijn uniek t.o.v. onze concurrent?
  • Aan welke waarde geven wij prioriteit?
  • Zijn onze waarden afhankelijk van trends?
  • Hoe stemmen we de inhoud af op onze doelgroep?
  • Hoe blijven wij communiceren met onze doelgroep?
  • Welke reacties verwachten wij?

Het intern communiceren van je nieuw businessmodel vraagt soms een aanpassing van je huidige organisatiestructuur.