Je ‘waarden’ zorgen ervoor dat je missie, visie en strategie ook door je medewerkers worden gerealiseerd en uitgedragen.

Je kan de meerwaarden van je product best opdelen over al je divisies, daar waar men ook verantwoordelijk is voor het behoud van de toegevoegde waarden. Deze waarden moeten gebruikt worden om eerst de algemene doelstelling van de hele organisatie te formuleren.

Om de ‘waarden’ voor je organisatie uit te schrijven kan je gebruik maken van onderstaande vragenlijst:

  • Wat zijn de voornaamste bouwstenen binnen onze organisatie?
  • Hoe zit onze structuur in elkaar?
  • Hoe willen we met onze medewerkers omgaan?
  • Hoe geven we onze cultuur vorm?
  • Hoe gaan vervolgens onze medewerkers om met de klanten?
  • Aan welke waarden hechten onze klanten het meest belang?
  • Welke acties worden er ondernomen?
  • Welke resultaten bereiken wij momenteel hiermee?
  • Over welke waarden moeten wij straks ook gaan beschikken en hoe zetten wij nu al hierop in?

Hierna omschrijf je voor je nieuw communicatiemodel je ‘interne marketing‘.