Mijn eerste drukwerk, ondertussen meer dan 20 jaar geleden, bevatte teveel roze. Best erg als je weet dat ik toen werkte bij een orthopedische firma die witte verbanden produceerde. Het belang van een professionele kleurenmonitor en de kennis over color management waren het logisch gevolg.

Oplossingsgericht denken en daarvoor de nieuwste technologieën gebruiken hebben steeds bepaald en bepalen nog steeds wie ik nu ben.

Kort erna groeide ik bij een mediabureau uit tot afdelingshoofd DTP/prepress en stond ik in voor een efficiënte en vloeiende productie van bijlagen (inserts) voor in internationale kranten. Groeipijnen binnen deze firma met (te)veel veranderingen tot gevolg, leidden tot een zoektocht naar een betere organisatiestructuur.

Een breed helikopterview gepaard met een sterk analytisch denkvermogen hebben er voor gezorgd dat ik steeds een goede band heb met het management met wederzijds respect.

De afgelopen tien jaar profileerde ik mij als technical production manager bij een uitgeverij van regionale zakelijke magazines. De technologische evolutie en de economische crisis zorgde ervoor dat er veel modellen werden herschreven met als gevolg dat binnen de organisatie niet iedereen hetzelfde beeld had over uitgeven 2.0.

Zowel het uittekenen van nieuwe productmodellen, als het anders gaan nadenken over communicatie in het algemeen, alsook het steeds benutten van alle ervaringen en zoeken naar mogelijkheden om ook dit graag te delen, maakten van mij een zakelijke media coach.

De laatste jaren gaf ik als product manager o.a. producttrainingen aan account managers. Na een grondige evaluatie gaf ik aan het algemeen management mede het advies om te blijven herstructureren. Het medialandschap was veranderd en de hiervoor nodige expertise in de organisatie was niet meer toereikend om de uitgeverij verder uit te bouwen naar een Content Marketing Bureau.

IMG_0514_low

Met vallen en opstaan, zoals het nu eenmaal hoort. Want het is net ‘het opstaan’ dat een mens sterker doet evolueren.
Hetgeen er nu staat is deze website.

Johny Verstegen

Bekijk hier mijn CV.